black.png
rapa tutup.png
Banua
Rapa

Banua Rapa merupakan rumah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki kasta lebih tinggi dari penghuni Banua Longkarin. Pada Banua Rapa, elemen struktur bangunan dan jumlah ruangan sudah lengkap.

yellow_edited.jpg

Kelengkapan banua :

Diwarnai

Warna alami

Ornamen

Kelengkapan ruang :

Tado-tado

Tado (1)

Ba'ba (2)

Tambing (3)

Lombon (4)